Avtalsvillkor

SJMK Services Ltd. (hädanefter SJMK AB), allmänna avtalsvillkor

SJMK AB köper ädelmetaller med följande villkor:

1. KUNDEN (HÄDANEFTER KUNDEN)

Kunden bekräftar avtalet med sin underskrift.
1.1 Kunden är minst 18 år gammal.
1.2 Kunden är EU-medborgare.
1.3 Kunden är privatperson och säljer inte föremål i näringsverksamhet.
1.4 Kunden har fullständiga ägande- och innehavsrättigheter till föremålen.
1.5 Föremålen får inte ha införskaffats genom brottslig verksamhet och försäljningen av föremålen får inte utsätta SJMK AB för någon som helst form av penningtvätt eller annan brottslig verksamhet.

2. FÖREMÅL SOM KÖPS OCH DERAS PRISER

2.1 SJMK AB köper endast föremål som innehåller ädelmetaller eller metaller. Skick och funktionalitet hos föremålen har ingen betydelse.

2.2 SJMK AB köper föremål endast för återvinning. köpesummorna baseras på vikt, karathalt och det växlande världsmarknadspriset, och inte till exempel på smyckets utformning eller känslomässiga värde. Det erbjudna priset kan därför vara lägre än ett eventuellt andrahandsvärde då smyckena säljs i befintligt skick. SJMK AB specificerar inte köpesumman per föremål.

3. LEVERANS OCH FÖRSÄKRING

3.1 Samtliga föremål som skickas till SJMK AB skall vara packad i säkerhetskuvertet med den förtryckta adressen. SJMK AB uppmanar kunden att fotografera de föremål som skickas innan de förpackas i förpackningen.

3.2 Det är förbjudet att till SJMK AB skicka några som helst skadliga ämnen.

3.3 Vid användning av förpackningen som tillhandahålls av SJMK AB, är föremålen försäkrade via IF AB. Ersättningstaket för försändelsen är 30 000 kronor. Kunden är skyldig att överlämna försändelsen till repre-sentanten vid postens ombuds upphämtningsställe samt be om och noggrant bevara försändelsekvittot. Kvittot utgör en verifikation på försäkringen. Om kunden vill skicka föremål till SJMK AB som har ett högre totalvärde än 30 000 kronor, ska kunden ta kontakt med SJMK AB:s kundtjänst.

3.4 Om föremålet kommer bort eller skadas under transporten, är kunden skyldig att meddela detta till SJMK AB:s kundtjänst.

3.5 SJMK AB förbehåller sig rätten att returnera försändelsen till kunden om paketet har skadats eller om det har manipulerats innan den kommit SJMK AB tillhanda.

4. BESTÄMMELSE AV KÖPESUMMAN

4.1 SJMK AB värderar försändelsen på ankomstdagen.

4.2 SJMK AB tar efter värderingen av föremålen kontakt med kunden per telefon eller SMS-meddelande och upplyser kunden om det pris som materialet värderats till samt meddelar vid behov om de föremål som SJMK AB inte köper (se punkt 2.1).

4.3 Om kunden i kontraktsvillkoren märkt ”Jag vill donera köpesumman” kommer kunden inte att kontaktas utan summan doneras direkt till föreningen.

4.4 När värderingen har slutförts och kunden har godtagit det pris som ges för föremålen, processar SJMK AB betalningen till det konto kunden angett. Specifikationen finns på kontoutdraget vid punkten med betalning meddelande.

4.5 Ägarskapet överlåts till SJMK AB då betalningen har processats eller det gått 3 månader utan att kun-den kunnats nås och summan betalats till kundens konto eller Håll Skärgården ren Rf..

5. NÖJDHETSGARANTI

5.1 Om kunden vill ångra sin beställning, kan hen göra det på två sätt: 1. betala räkningen 2. returnera allt SJMK material i oanvänt skick i ett A4 kuvert på kundens egen bekostnad till SJMK AB.

5.2 Om kunden vill ångra sin försäljning, är kunden skyldig att meddela om det per telefon 0046 (0)8 68420 400 eller via e-post kundservice@sjmk.se innan försändelsen är processad

5.3 Om en affär inte är aktuell returnerar SJMK AB allt material som kunden har skickat. Detta görs utan kostnad för kunden.

5.4 SJMK AB returnerar kostnadsfritt de material, som SJMK AB enligt punkt 4.2 inte köper. Kunden kan begära en sådan retur genom att anteckna önskemål om detta i avtalsdokumentet.

5.5 När SJMK AB returnerar materialen till kunden, har SJMK AB rätt att välja ett ändamålsenligt transportsätt. SJMK AB returnerar kundens material på egen bekostnad och försäkrar försän-delser som har ett värde över 1.000 SEK till högst 3.000 SEK.

5.6 Om kunden inte har begärt returnering, blir SJMK AB ägare av alla material som kvarblir hos företaget

6. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH REKLAMATIONER

6.1 SJMK AB ansvarar under vilka som helst omständigheter inte för indirekta skador.

6.2 Reklamationer ska göras skriftligt och skickas med bilagor antingen via e-post (kundservice@sjmk.se) eller per post (SJMK Sverige Ab,Arenavägen 29, 121 77 Johanneshov). Reklamationer ska vara SJMK AB tillhanda inom 14 dagar från det att affären avslutades.

7. ÖVRIGA VILLKOR

7.1 På detta avtal tillämpas vid vardera tillfälle gällande svensk lagstiftning. Oenigheter beträffande detta avtal hanteras i rätten i Stockholm.

7.2 SJMK AB har rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal helt eller delvis till en tredje part utan att på förhand meddela kunden om detta. Överlåtelsen får dock inte påverka kundens rättigheter eller skyldigheter.